Joves experimentat en tastet de comerçEl Servei d'Orientació ofereix una atenció especial al col·lectiu jove (16 – 30 anys), que per les seves característiques requereix actuacions especifiques preventives i d'intervenció.

Les actuacions proposades van encaminades a dotar a la persona d'eines i recursos cap a la definició de l'objectiu laboral i disseny de l'itinerari personal d'inserció. L'acció tutorial es converteix en l'eix metodològic de la intervenció, essent  el personal tècnic el referent de la persona jove al llarg de tot el procés.

Es tracta d'un element facilitador de les persones joves des del que es proporciona accions estructurades en diferents nivells d'intervenció.

El Servei d'Ocupació, actua com a servei d'assessorament, realitzant  accions d'orientació i acompanyament per facilitar la presa de decisions. Són aquestes accions d'intervenció les que intentaran fer front a l'alt índex d'atur que pateix el col·lectiu jove. 

Donen suport a aquestes actuacions d'intervenció un seguit d'actuacions preventives que es realitzen quan el jovent es troba encara vinculat a l'ensenyament reglat:

  • Xerrades Informatives als Instituts d'Educació Secundària i Escoles d'adults

Sessions informatives sobre els recursos que ofereix el Servei d'Ocupació vinculats a l'orientació i la formació, dirigides a alumnes de 3er i 4rt d'ESO, de cicles formatius i d'escoles d'adults.

  • Tastets d'Oficis

Projecte d'orientació que es realitza en coordinació amb els Instituts de la ciutat, dirigit  a alumnes de 4t d'ESO que presenten dificultats per adquirir les competències pròpies de l'etapa educativa. El perfil d'aquests alumnes requereix estratègies d'intervenció específiques que garanteixin l'adquisició de les competències bàsiques i que facilitin el coneixement del mercat laboral i de les professions mitjançant estades en empreses.

  • Tutories d'acompanyament

Es tracte d'un projecte que té per objectiu acompanyar als joves en el seu procés de transició escola-treball, mitjançant actuacions integrals coordinades entre els professionals que treballen en els serveis municipals de les àrees d'Educació, joventut, Serveis socials, Servei d'Ocupació i els centres d'Educació Secundària de la ciutat.