Comença el procés de consulta per elegir el nou Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa

Avui s'inicia la fase d'informació i difusió pública del procés

Terrassa

S'obre el procés d'elecció i nomenament de la figura del Síndic/a de Greuges de Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa impulsa el procés d'elecció i nomenament d'aquesta figura, vacant des del passat 11 d'abril, data en la que l'aleshores Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, va deixar el càrrec. Aquest procés d'elecció i nomenament està regulat al Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, que va entrar en vigor el 11 d'octubre.

Entre les principals novetats del Reglament actual, destaca la realització d'un procés públic i obert en el que es podran presentar candidatures al càrrec, així com donar el seu suport a la candidatura preferida.

La primera de les fases d'aquest procés de consulta dóna avui el tret de sortida amb la fase d'informació i difusió pública.

Fases i terminis del procés de consulta

  • 31 d'octubre-21 de novembre. Presentació de les candidatures

Els candidats i candidates poden ser presentats a títol individual o a través de qualsevol associació o entitat de la ciutat. Les candidatures hauran de justificar el compliment de les condicions d'elegibilitat i anar acompanyades d'un document de motivació de la persona candidata i un projecte que desenvolupi el contingut de proposta del càrrec en el que s'exposin les línies bàsiques del seu enfocament.

La presentació de la candidatura es podrà fer a través del tràmit habilitat a la Seu Electrònica, que serà accessible des del 31 d'octubre fins el 21 de novembre. També es podrà fer presencialment en qualsevol dels punts de registre de les oficines d'atenció ciutadana de les OACs, dins l'horari d'atenció habitual.

  • 28 de novembre- 11 de desembre. Publicació de les candidatures i recollida de suports

Les candidatures que hagin estat validades, d'acord amb els criteris d'elegibilitat i incompatibilitats que s'estableixen en el reglament, es sotmetran a un procés de consulta ciutadana, en el qual podran participar totes les persones majors de 16 anys inscrites al Padró Municipal d'Habitants.

Durant aquest període, es podrà donar suport ja sigui presencialment o a través de la plataforma  virtual especialment habilitada. El suport presencial podrà fer-se fins el  el 9 de desembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Plaça Didó, dins el seu horari d'atenció, mentre que el virtual s'allarga fins el dia 11 de desembre.

L'alcalde de Terrassa, tenint en compte el resultat de la consulta ciutadana i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple municipal l'elecció del candidat o candidata al càrrec. Realitzada l'elecció, i en compliment de l'acord adoptat, correspon a l'alcalde nomenar la persona que ocuparà el càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció, la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

Trobareu més informació sobre els requisits de presentació de candidatures i la participació en el procés d'elecció al web www.terrassa.cat/eleccio-carrec-sindicatura

Podeu consultar el Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa a la pàgina web https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=00842.