Aprovat definitivament el nou Reglament Municipal de Participació Ciutadana

25 dels 27 regidors voten a favor del document

Ciutadans i ciutadanesEl Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat definitivament el nou Reglament Municipal de Participació Ciutadana. A la sessió ordinària del ple celebrada el 21 de juliol, la proposta va comptar amb els vots favorables de 25 dels 27 membres del Consistori. Excepte el PP, que va votar en contra, i la CUP, que es va abstenir, la resta de grups municipals (PSC, TeC, ERC-MES, CiU i C's) hi van votar a favor. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, va destacar en la seva intervenció que el nou reglament és fruit de la demanda ciutadana "d'un canvi en les maneres de fer política, de governar, basades en valors com la proximitat, la transparència, l'eficàcia i el rendiment de comptes de l'Administració". En aquest sentit, va advertir que el document és "un punt de partida; hi ha molt camí a recórrer, però només serà el treball conjunt de totes i tots i cadascun/a de nosaltres el que ens permetrà anar més lluny i avançar cap a una participació real i efectiva de la ciutadania".

El nou reglament, que ha de substituir l'actual, aprovat fa 26 anys i modificat l'any 1995, és un document obert i flexible per adaptar-se a les realitats canviants i les noves necessitats socials de la ciutat. Per això, disposa la creació d'una Comissió d'Impuls i Seguiment, formada pels grups municipals, per representants d'entitats, per la ciutadania i per personal tècnic municipal, amb l'objectiu de fer una anàlisi de la participació a la ciutat per detectar-ne les mancances i poder actuar en conseqüència.

L'objectiu del nou reglament és millorar la qualitat democràtica a Terrassa, amb la cooperació, la coproducció, la codecisió i la coavaluació ciutadana de les polítiques públiques amb la ciutadania. Per aconseguir-ho, s'estableixen mecanismes de participació política i social de i amb la ciutadania, i vies per potenciar el diàleg, la proximitat, la transparència i la coresponsabilitat amb la societat en la recerca d'una participació activa de la ciutadania en el disseny i/o l'execució de la política local.

Aquest nou reglament és una prioritat política de l'equip de Govern, recollida en el Pla de Mandat 2015-2019. S'estructura en 43 articles, agrupats en 6 títols i 11 disposicions. Entre els aspectes més novedosos, obre la participació individual, rebaixant l'edat mínima dels 18 als 16 anys; reforça la participació de les entitats i col·lectius, es faciliten les intervencions de la ciutadania en els òrgans municipals; es milloren els instruments i mecanismes de participació; es potencia l'audiència pública com a espai de debat; es millora la qualitat dels processos de participació; es fomenta l'educació en la participació i la democràcia; i es fomenten accions per al suport a l'associacionisme i al voluntariat.

El nou Reglament Municipal de Participació Ciutadana és fruit d'una àmplia reflexió interna dins del Consistori i d'un procés de participació que ha implicat moltes persones i entitats de la ciutat. En les sessions de debat hi han participat 70 entitats i 200 persones, i durant el procés de participació es van rebre 261 propostes ciutadanes.

El reglament el va elevar al Ple el passat mes de març, per a la seva aprovació provisional, la Comissió política de Qualitat Democràtica, formada per tots els grups municipals. Amb l'aprovació inicial es va obrir un procés d'informació pública. En aquest període, cinc entitats van presentar diferents escrits amb al·legacions i suggeriments. La Comissió Política de Qualitat Democràtica va decidir incorporar al reglament les al·legacions que considera que milloren el document i va rebutjar aquelles que o no són d'aplicació per motius legals o s'ha considerat que no aporten millores significatives o que contravenen els objectius del reglament.