La ciutadania podrà presentar les propostes al Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 a partir del dia 12

L'Ajuntament distribueix a totes les llars una publicació informativa per facilitar la participació en el procés

Logo Procés Participatiu PAMA partir del proper dia 12 i fins al 25 de setembre tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa podran presentar les seves propostes per a l'elaboració del Pla d'Acció Municipal (PAM) de l'any 2017. En aquest procés participatiu, la ciutadania és la protagonista i pot assenyalar quines són les seves prioritats i quins són els temes que més li preocupen, pot fer les seves propostes per millorar la ciutat, així com també donar suport a propostes presentades per altres persones. Amb aquest procés, que servirà com a prova pilot d'un projecte de participació innovador, l'Ajuntament fa un pas endavant incorporant més eines de participació per poder elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció municipal dels anys vinents.

Per tal de facilitar i incentivar la participació en el procés, l'Ajuntament de Terrassa ha començat a distribuir a totes les llars i els equipament municipals de la ciutat una publicació amb tota la informació relativa al procés participatiu. Els díptics inclouen el formulari amb el que es poden presentar les propostes de forma presencial.

Podran presentar propostes totes les persones vinculades a Terrassa, encara que no hi estiguin empadronades. És a dir, qualsevol ciutadà o ciutadana que resideixi, treballi, estudiï o tingui altres lligams amb la ciutat. Podran fer-ho a través del web www.terrassa.cat/pam , o bé de forma presencial emplenant el formulari que s'inclou en el butlletí informatiu sobre el procés que ha repartit l'Ajuntament, en ambdós casos del 12 a 25 de setembre.

Podran donar suport a les propostes ciutadanes totes les persones majors de 16 anys empadronades a Terrassa. Cada ciutadà o ciutadana podrà donar suport a un màxim de tres propostes. Ho podran fer per Internet, a través del web www.terrassa.cat/pam, del 12 de setembre al 2 d'octubre; o bé de forma presencial als centres cívics municipals i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la plaça Didó, en aquest cas del 26 de setembre a l'1 d'octubre. Les propostes hauran d'aconseguir els suports necessaris i acomplir diversos requeriments tècnics. Finalment serà la Junta de Govern qui determini la seva inclusió o no en el PAM, tal i com s'estableix a les bases del procés.

 

Sessions informatives i d'assessorament

L'Ajuntament organitzarà diferents sessions obertes a tota la ciutadania per tal d'ampliar i aclarir possibles dubtes sobre el procés participatiu. El calendari és el següent:

 • 7 de setembre (19 h) - CC Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5)
 • 8 de setembre (11 h) - CC Avel·lí Estrenjer (pl. de la Cultura, 5)
 • 8 de setembre (19 h) – AV Les Arenes (c. de Joan XXIII, 44-46)
 • 9 de setembre (19 h) – CC President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189)
 • 12 de setembre (11 h) – CC Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)
 • 12 de setembre (19 h) – CC Can Boada (c. de Joan d'Àustria, 11)
 • 14 de setembre (11 h) – CC Ca n'Aurell (pl. del Tint, 4)
 • 14 de setembre (19 h) –CC Vapor Gran (pg. del Vapor Gran, 39-41)
 • 16 de setembre (11 h) – CC President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189)
 • 16 de setembre (19 h) – CC Alcalde Morera (pl. de Can Palet, 1)
 • 19 de setembre (19 h) – CC Montserrat, Torre-sana i Vilardell (c. de Salamanca, 35)
 • 20 de setembre (11 h) – CC Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180)
 • 20 de setembre (19 h) – CC Can Parellada (c. d'Amèrica, 33)
 • 21 de setembre (11 h) – Local Cívic AV Vallparadís (c. de Salmerón, 70)
 • 21 de setembre (19 h) – CC Maria Aurèlia Capmany (Av. d'Àngel Sallent, 55)
 • 22 de setembre (11 h) – CC Maria Aurèlia Capmany (Av. d'Àngel Sallent, 55)
 • 22 de setembre (19 h) - CC Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180)

 

Calendari del procés

El procés per a l'elaboració del PAM 2017 es divideix en diferents fases:

 • Informació, formació i autoaprenentatge (juliol/setembre)
 • Període de presentació de propostes (12 al 25 de setembre)
 • Període de recollida de suports (12 de setembre al 2 d'octubre)
 • Valoració de propostes (fins al 14 d'octubre)
 • Avaluació (novembre de 2016)
 • Aprovació del PAM i del pressupost municipal 2017 (desembre)

El procés de participació que ha posat en marxa l'Ajuntament perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal (PAM) de l‘any 2017 és un acord de Ple, a iniciativa del grup municipal de TeC, que es recull al Reglament de Participació Ciutadana que es va aprovar definitivament al Ple de juliol.

El Pla de Mandat 2015-2019 recull que les prioritats polítiques i els objectius que s'hi descriuen es desenvolupin a partir de diferents PAM, que s'han d'aprovar anualment acompanyant el corresponent pressupost de l'Ajuntament. Aquests plans han de concretar les accions, els programes o els projectes que s'hauran de portar a terme en cada exercici pressupostari.

Els òrgans que participen en el procés participatiu són la Comissió Política de Qualitat Democràtica, que a partir del consens dels grups polítics elabora i fa el seguiment i l'avaluació del procés; la Comissió tècnica, encarregada d'avaluar les propostes i executar les accions per fer possible el procés; i la Comissió Ciutadana de Seguiment, que és la que vetlla pel bon funcionament del procés formada pels membres de la Comissió Política de Qualitat Democràtica, un membre de cada Consell Municipal de Districte, un membre de la cada Consell Municipal Sectorial i  un membre de cada Taula participativa.

Col·laboren en el procés participatiu la Diputació de Barcelona, que realitzarà el seguiment avaluarà el procés, i Localret, que incorpora l'eina Consensus per facilitar la participació.