Finalitza l'actuació de reparació de paviments a 18 trams de carrers de 14 barris de la ciutat

La inversió en el projecte de millora de l'espai públic ha estat de gairebé dos milions d'euros

Des del 14 de novembre s'ha dut a terme una actuació de reparació de paviments a diferents carrers de la ciutat, alguns d'ells vies principals. Aquesta intervenció, que s'emmarca dins el programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l'espai públic, s'ha localitzat, concretament, en 18 trams de carrer, ubicats en un total de 14 barris repartits pels sis districtes de la ciutat. Una de les darreres i principals actuacions ha estat el reasfaltat de l'avinguda del Vallès, que ha suposat el tall temporal de la via a conseqüència de les obres.

L'execució del projecte ha suposat una inversió de gairebé dos milions d'euros. L'actuació es va dividir en quatre lots, adjudicats a quatre empreses, per un total d'1.952.744,68 euros (IVA inclòs). El projecte ha comportat una considerable complexitat; d'una banda, per la coordinació de les quatre empreses que s'han encarregat de dur a terme la feina i, de l'altra, per la incidència de les tasques en la mobilitat, ja que en alguns casos s'han desenvolupat en vies principals de la ciutat.

Un dels elements més importants del projecte ha estat, precisament, la incidència en el trànsit. Per això, els treballs han estat curosament planificats per tal de generar les mínimes molèsties possibles. Entre els carrers en els que s'ha intervingut per fer millores es trobaven vies tan transitades com les avingudes de Jacquard i del Vallès, un tram del passeig del Vin-i-dos de Juliol, el carrer de Pompeu Fabra o el de la Mare de Déu del Socors, entre d'altres.

En cada cas, les intervencions han estat comunicades prèviament al veïnat afectat, i les modificacions als recorreguts de les línies d'autobús degudament informades.

Després de l'obertura definitiva del trànsit a l'avinguda del Vallès, el projecte es pot donar per finalitzat, a l'espera que es duguin a terme petites actuacions a un dels trams planificats.