El Pla local d'atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat completa 46 accions el primer any

Desenvolupa accions en xarxa i transversals per promoure la qualitat de vida i l'exercici dels drets de les persones amb capacitats diverses 

El Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, de l'Ajuntament de Terrassa ha complert el seu primer any d'execució amb un grau d'assoliment del 40%.  Durant l'any 2016 s'han treballat 65 del total de les 112 accions contemplades al Pla que va ser aprovat el mes de febrer de l'any passat. D'aquestes, se n'han completat 46, 30 de les quals eren prioritzades per les entitats representades a la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Destaquen accions com les sinèrgies amb el servei de Turisme de l'Ajuntament, amb la incorporació de Terrassa com a destí accessible dins el territori català; el treball de millora de l'accessibilitat de les estacions de FGC; la inclusió d'informació sobre el grau d'accessibilitat física de més de 200 serveis i equipaments municipals al portal web de l'Ajuntament; i l'adaptació per a persones amb discapacitat auditiva de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Didó, amb la instal·lació d'un bucle magnètic i atenció en llengua de signes catalana en diferents franges horàries.

Per a la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, "estem avançant pel bon camí, però encara queda molta feina per fer per assolir una ciutat plenament inclusiva i accessible".

El full de ruta per promoure la qualitat de vida i l'exercici dels drets de les persones amb capacitats diverses de la ciutat ha obert noves línies d'actuació, tant en l'àmbit de la promoció de l'accessibilitat com en l'atenció a les persones. Per a la regidora, "aquest primer any de desenvolupament del Pla ha suposat un salt qualitatiu en el desenvolupament de la feina feta i en la  manera de fer les coses, que queda demostrat en el fet que 23 de les accions realitzades s'incorporaran com a tasca ordinària del servei". En aquest sentit, per aquest 2017 la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat ha plantejat deu noves accions, que se sumaran a les 65 treballades durant primer any del Pla.

El Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, elaborat pels òrgans municipals i entitats de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, va ser aprovat per unanimitat al Ple municipal de febrer de 2016. Amb tot, és la Taula qui s'encarrega de prioritzar les accions a desenvolupar en cadascun dels 4 anys de vigència del Pla. A més de vetllar pel seu compliment, en fa seguiment i adapta la planificació a les noves necessitats.