Comencen les obres de pavimentació dels carrers i avingudes previstes per aquest estiu a Terrassa

L'Ajuntament tancarà 2018 amb una inversió total d'uns 5 milions d'euros en millores de l'asfalt

L'Ajuntament de Terrassa ha començat aquesta setmana a executar el calendari d'actuacions de les obres de pavimentació previstes per aquest estiu, que finalitzaran a principis de setembre. Els treballs consistiran en reforçar el ferm a les zones més malmeses mitjançant el fresat i l'estesa de les capes d'aglomerat asfàltic en calent, i també en el reforç de totes les capes del paviment existent en calçada. També es repararan els pous o embornals que estiguin deteriorats i es renovarà la senyalització horitzontal dels vials que siguin objecte de millores. El pressupost total d'aquestes actuacions és de 2.264.645,04 euros (IVA inclòs) i el projecte ha estat redactat pel servei de Projectes i Obres de l'Ajuntament. Aquest import se suma a la partida d'1.952.744,68 euros contemplada dins el Pla d'Inversions Financerament Sostenibles-2017 per millorar l'asfalt a diversos punts de la ciutat, que ha finalitzat aquest 2018, i també als 760.442,5 euros (IVA inclòs) pressupostats per executar tres projectes de renovació del paviment inclosos dins el programa Terrassa Barris en Marxa. 

 

De juny a setembre

La "Memòria valorada d'asfaltat de carrers interiors de la ciutat" s'ha dividit en cinc lots i cadascun d'ells s'ha adjudicat a cinc empreses diferents. El primer lot contempla fer treballs de pavimentació als districtes 1 i 2, en concret als barris del Centre (carrer de Sant Francesc), Plaça Catalunya - Escola Industrial (carrer de Ramon i Cajal) i Ca n'Anglada (carrer de la Mare de Déu dels Àngels). El projecte ha estat adjudicat a l'empresa Asfaltos Barcino S.L. per un import de 396.988,05 euros (IVA inclòs).

El segon lot se centra als districtes 3 i 4, amb actuacions als barris de Can Jofresa (avinguda de Can Jofresa) i Ca n'Aurell (carrer de Sant Marc). Les obres corresponen a l'empresa Romà Infraestructures i Serveis, SAU, que les executarà per un import de 407.900,68 euros (IVA inclòs). El tercer lot també preveu fer treballs de reparació i manteniment en aquests mateixos districtes, però en diferents barris. En concret, a Can Parellada (carrer d'Alemanya i diverses cruïlles dels carrers d'Itàlia i d'Holanda) i a la urbanització de Can Palet de Vista Alegre (carrers de Vista Alegre, Pigot, Merla i Cadernera). Aquests treballs aniran a càrrec de l'empresa GrupMas Constructors, S.L.U, per un import d'adjudicació de 409.712, 32 euros (IVA inclòs).

El quart lot correspon als districtes 4 i 5 i les obres de millora del ferm afectaran els barris de Sant Pere (carrers de Catalunya i d'Independència) i de Ca n'Aurell (carrer de Galvani). L'empresa adjudicatària és Asfaltos Augusta, SL, i el pressupost és de 447.579 euros (IVA inclòs). Finalment, el cinquè lot, que només contempla fer treballs al districte 6, es concentrarà al barri de Sant Pere Nord (en concret, a l'avinguda del Vallès amb l'avinguda de Béjar), a més del tram de l'avinguda del Vallès que passa per sota de la carretera N-150. Aquest projecte l'executarà l'empresa Pabasa Euroasfalt, S.A i l'import d'adjudicació és de 390.230,61 euros (IVA inclòs). Els terminis d'execució de totes les partides oscil·len entre les 5 i les 6 setmanes.

 

3 projectes més del programa Terrassa Barris en Marxa

D'altra banda, el programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l'espai públic de 2018 preveu l'execució de tres projectes aquest mes de juliol. El primer correspon als treballs de conservació i millora del paviment previstos a la Rambla d'Ègara, en el tram comprès entre el Parc dels Catalans i la plaça d'Anselm Clavé. Les obres s'iniciaran després de Festa Major i es perllongaran per espai de quatre setmanes. L'executarà l'empresa Asfaltos Augusta i el pressupost d'adjudicació és de 145.079 euros (IVA inclòs).

El segon projecte contempla la pavimentació de la plaça de la Bicicleta (ubicada a la confluència del Passeig 22 de Juliol, passeig de les Lletres, carrer del Pla de l'Ametllera i carretera de Rellinars). L'empresa adjudicatària és Tempo Facility Services, SLU i l'import és de 137.534,5 euros. Les obres es realitzaran el 30 de juliol.

El tercer projecte preveu reparar el paviment asfàltic del carrer de Colom, entre l'avinguda del Tèxtil i el carrer Albert Einstein, incloent la rotonda situada al polígon industrial de Santa Margarida II. Els treballs aniran a càrrec d'Asfaltos Augusta i l'import d'adjudicació és de 477.829 euros (IVA inclòs). En aquest cas, els treballs es perllongaran durant tot el mes d'agost, ja que es considera un nus important de circulació i accés a Terrassa des de l'autopista C-58.

 

Quasi 2 milions d'euros d'inversió

Aquestes actuacions previstes pels propers mesos se sumen a la partida econòmica més important del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles-2017, xifrada en 1.952.744,68 euros, destinada a conservar els paviments asfàltics a diferents punts de Terrassa, per tal de reparar les zones més deteriorades, els pous i els embornals deteriorats, com també renovar la senyalització horitzontal. Aquest 2018 ha finalitzat l'execució d'aquests treballs en els següents punts:

 • av. de Jacquard (Cementiri Vell)
 • c. de Pau Marsal (plaça Catalunya - Escola Industrial)
 • c. de Sant Joan (Centre)
 • passeig del Vint-i-dos de Juliol amb l'avinguda del Vallès i el carrer de la Mare de Déu dels Socors (Ca n'Anglada)
 • c. de Duquessa de la Victòria i a la cruïlla dels carrers Wilson i Germà Joaquim (Can Palet)
 • c. de Guillem de Muntanyans (Segle XX)
 • carrers de Líbia, Sudan, Egipte i Tanzània (Can Parellada)
 • c. d'Antoni Torrella (Ca n'Aurell)
 • c. de Mossèn Pursals i les cruïlles dels carrers d'Emili Badiella amb els d'Independència i d'Autonomia, amb el carrer Ample (Sant Pere)
 • c. de Pompeu Fabra (Sant Pere Nord)
 • Pla del Bon Aire i carrer de Berga (Can Roca)
 • c. de les Borges Blanques (Les Arenes, La Grípia i Can Montllor)
 • costat Oest de l'avinguda del Vallès