Procés de participació per a la presentació de candidatures i recollida de suports per al nomenament de la figura de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa impulsa el procés de nomenament d'aquesta figura, vacant des de l'11 d'abril de 2016, data en la que la Sra. Isabel Marqués, aleshores Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, va deixar el càrrec.

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció, la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

Aquest procés està regulat al Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, vigent des del 20 de setembre de 2017.

Entre les principals novetats, destaca la realització d'un procés de convocatòria pública per a que la ciutadania de Terrassa presenti candidatures al càrrec i en el que aquestes, un cop validades d'acord amb els criteris establerts al mateix reglament, es sotmetran a un procés de participació ciutadana.

Accediu a tota la informació del procés a través de la plataforma: participa.terrassa.cat