Sol·licitud per a participar en l'adjudicació directa de parcel·les per l'ús d'un hort municipal

S'ha obert el termini per a la presentació de sol.licituds per a participar en l'adjudicació directa de parcel·les per l 'ús d'un hort municipal de  les finques de Can Casanoves i de Mossèn Homs.  El termini estarà obert fins el proper dia 30 de novembre.

L'atorgament es farà mitjançant un sistema d'adjudicació directa per ordre d'arribada de sol·licituds, sempre que compleixin els requisits que es demanen per a ser beneficiari i mentre hi hagi de disponibles.
La durada de la llicència per a l'ocupació i ús temporal dels horts serà d'un any, prorrogable fins a un màxim d'un any més, comptat des de la data d'atorgament.

El termini estarà obert fins el proper dia 30 de novembre.

Podeu trobar tota la informació de com fer el tràmit de sol.licitud a la Seu Electrònica.