Logotip "Terrassa Barris en Marxa"

El "Terrassa Barris en Marxa" ha estat un programa que s'ha desenvolupat durant els anys 2014 i 2015 amb la intenció principal de mantenir i millorar l'espai públic de la ciutat. 

D'acord amb la filosofia del programa, les intervencions, distribuïdes pels 6 districtes de la ciutat, han incidit en àmbits com l'enllumenat, la jardineria, el manteniment del mobiliari urbà i dels paviments i les voreres, així com de la xarxa de clavegueram. 

Amb les tres fases del programa s'han executat un total de 114 projectes, que han suposat una inversió de més de 4 milions d'euros, amb els quals s'ha pretès millorar la mobilitat, l'accessibilitat i el manteniment dels espais de convivència per tal d'afavorir el gaudi de l'espai públic per part de la ciutadania. 

Veure més informació de les actuacions