Axel mejor en casa

Les conferències d'ocupació són xerrades relacionades amb el mercat laboral on l'objectiu és apropar la realitat d'aquest a les persones que es troben en recerca de feina o que estiguin interessades en conèixer un sector determinat des del testimoni de qui ho experimenta.

Aquestes conferències d'ocupació es programen des de dos prismes, per una banda, des de la visió empresarial, que són les que anomenem "Professionals a mà" per altra banda, des de la visió de persones que han realitzat un canvi professional o bé han seguit una trajectòria mereixedora de ser compartida i que alhora ens il·lustra les particularitats d'una professió determinada, "Professionals d'èxit".