Realitzada per personal tècnic especialitzat en l'àmbit de l'orientació i inserció professional, i expert en la realització d'entrevistes personals ocupacionals de naturalesa diagnòstica i amb competències personals que permetin atendre la diversitat de les demandes i situacions des d'una perspectiva psico-social.

En l'assessorament individual s'acompanya a reflexionar i identificar en quin punt es troba la persona, a investigar aspectes que potser encara estan per explorar referents a la feina, valorar quines variables estan incidint en el procés, decidir on es vol arribar i definir què cal posar en joc per aconseguir-ho.

L'Assessorament individual en  cinc passes:  

  • Punt de partida
  • Coneixement del potencial professional
  • Eines personals per activar la recerca de feina
  • Canals per a la recerca de feina
  • Seguiment i tancament del procés de recerca de feina

Cita d'orientació individual