L'Ajuntament ocupa 287 persones en programes per al foment de l'ocupació des de principi d'any

Les feines que realitzen són de millora a la ciutat

Enguany, l'Ajuntament de Terrassa ja ha contractat un total de 287 persones a través dels programes "Treball als Barris", "Treball i Formació", "Garantia Juvenil" i "Foment de l'ocupació local", amb l'objectiu de donar una oportunitat als joves i a les persones que fa temps que es troben en procés de recerca de feina i, en alguns casos, en risc d'exclusió social.

El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, destaca que "els plans d'ocupació han de ser un revulsiu per a les persones que fa temps que són a l'atur i per a les que estan patint amb més cruesa la crisi. D'aquesta manera, es tornen a sentir útils i a connectar-se amb el mercat laboral". Sàmper, però, incideix en que "no només a partir de les administracions es pot crear ocupació, sinó que són les empreses l'autèntic motor de creixement i, per tant, els ho hem de posar fàcil perquè s'ubiquin a la nostra ciutat i creïn nous llocs de treball estables i de qualitat".

Programes de foment de l'ocupació

Pel que fa al programa "Treball als barris", l'Ajuntament ha contractat  50 persones que es dediquen a tasques de jardineria, neteja viària, personal dinamitzador, personal per a l'àmbit de l'educació social i infantil i docents de tecnologies de la informació i la comunicació als barris de La Maurina i Districte II (Ca n'Anglada , Torre-Sana, Vilardell i Montserrat). Les característiques de les persones contractades per aquest programa són: trobar-se en situació de risc d'exclusió social, en situació d'atur de llarga durada, amb baixa qualificació professional o ser major de 45 anys, o bé jove entre 16-29 anys. També poden formar part del programa les persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial, persones en tractament de salut mental, dones que han patit o pateixen violència de gènere i/o persones d'altres nacionalitats.

Respecte al programa "Treball i formació", s'han fet un total de 126 contractacions destinades a treballs de caràcter públic i d'interès social. En aquest cas, els requisits són ser persones de 30 anys o més que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi i que no tinguin dret a percebre prestació a la data de selecció.

D'altra banda, amb l'objectiu d'incentivar la contractació laboral de joves en pràctiques, enguany l'Ajuntament, per primera vegada, ha contractat  29 joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. L'objectiu és millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que es faciliti la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Finalment, el consistori també contractarà fins a 82 persones per a les diferents àrees  de l'Ajuntament per a donar suport en aquells serveis on hi ha més necessitat de recursos humans, com poden ser serveis socials, serveis a les persones, serveis d'ocupació o serveis de patrimoni i manteniment.

Per dur a terme tots aquests projectes, l'Ajuntament de Terrassa ha comptat amb les aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya, amb una aportació de 2.249.658,65 euros, als que cal afegir una aportació municipal de 527.731,41 euros per complementar les contractacions i el material utilitzat en la realització de les diferents accions, a més d'una subvenció de 1.764.326,90 euros de la Diputació de Barcelona per donar suport als plans locals d'ocupació.