El Ple municipal aprova una nova pròrroga forçosa per al servei públic d'abastament d'aigua

La petició de Sociedad de Aguas de Barcelona, demanant la suspensió dels acords del Ple municipal, també ha estat desestimada pel jutjat

L'Ajuntament en Ple va aprovar ahir a la tarda, en sessió ordinària corresponent al mes de març, la imposició d'una nova pròrroga forçosa per assegurar la continuïtat del servei públic d'abastament d'aigua a la ciutat, per un període de sis mesos més. L'acord, que preveu que l'empresa continuï prestant el servei fins al 9 de desembre de 2017, va rebre el suport de 22 dels 27 regidors que conformen el Ple Municipal.

Alfredo Vega, regidor d'Aigua, creu que "Aquesta nova prorroga és necessària per garantir la continuïtat de la prestació del servei, com a obligatori i essencial que és per a la nostra ciutadania, mentre s'acabem d'enllestir els informes que determinin quin és el millor model per gestionar l'aigua a Terrassa, a partir d'ara". 

Aquesta segona pròrroga, s'afegeix a la vigent, i acordada pel Ple municipal des de l'inici de tot el procediment per establir el sistema de gestió del servei públic que regiria un cop finalitzada la concessió. Des d'aleshores, abril de 2016, es va iniciar l'estudi de totes les alternatives, així com la creació de la Comissió d'estudi que acabaria presentant les diferents alternatives, models i formes de gestió susceptibles de ser aplicades. Aquest procés d'anàlisi i estudi, tècnic i jurídicament complex, no ha estat exempt de dificultats pels impediments de l'empresa que ha vingut prestant fins ara el servei, està avançant i es preveu que durant el segon semestre d'aquest any 2017, es pugui procedir a la tramitació i aprovació del corresponent expedient sobre el possible model a adoptar a la ciutat.

Precisament, aquestes dificultats en el lliurament de la informació, en l'accés a les instal·lacions, així com els diferents contenciosos administratius interposats contra les decisions del Ple per part de Mina d'Aigües són, per al regidor d'Aigua, "factors que estan impedint fer efectiva la liquidació del contracte, i conseqüentment enllestir els estudis per determinar el model de gestió més eficient".

Segona mesura cautelar de suspensió desestimada

Fa pocs dies, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona es va pronunciar en relació a la petició de Sociedad de Aguas de Barcelona sol·licitant suspendre de manera cautelar els acords presos pel Ple Municipal, denegant la demanda. Aquesta, s'afegeix a la que ja va emetre el dia 18 de gener de 2017, el titular del Jutjat contenciós administratiu número 9 de Barcelona, que va donar la raó a l'Ajuntament de Terrassa, davant la mateixa petició sol·licitada per Mina.