Comencen les sessions informatives sobre els tràmits d'estrangeria

S'explica a les persones sol·licitants de residència i reagrupament familiar els requisits legals que han de complir

L'Ajuntament de Terrassa oferirà demà i demà passat, dies 29 i 30 de març, les dues primeres sessions informatives que ofereix enguany per assessorar sobre els tràmits d'estrangeria, a càrrec del Servei de Ciutadania amb la col·laboració del Centre d'Informació dels Treballadors Estrangers (CITE). La sessió de demà dimecres tindrà lloc al Centre Cívic Montserrat Roig (avinguda de Barcelona, 180), i la de dijous al Centre Cívic Alcalde Morera (plaça de Can Palet, 1), totes dues a les 19 h. No és necessària inscripció prèvia. L'objectiu d'aquest assessorament és que les persones que han iniciat els tràmits per  obtenir el permís de residència temporal o per realitzar un reagrupament familiar puguin conèixer quins són els requisits legals que han de complir.

Enguany s'organitzaran 10 sessions informatives, quatre analitzaran el tràmit de reagrupament familiar i sis el d'arrelament social. Un professional assessor de CITE explicarà a les persones sol·licitants el procediment i els requisits imprescindibles per realitzar aquests tràmits, i respondrà els possibles dubtes que li puguin plantejar.

L'any passat es van oferir sis sessions informatives sobre aquests procediments, que van comptar amb la participació de 136 persones. Dues de les sessions van explicar el tràmit de residència temporal per arrelament social, amb 61 persones assistents; i quatre del reagrupament familiar, amb l'assistència de 75 persones.

L'any 2016, el Servei de Ciutadania va rebre 441 sol·licituds de tràmits d'estrangeria, dels quals 256 responien a informes d'adequació de l'habitatge per dur a terme el reagrupament familiar o renovació de la targeta de reagrupament familiar i 185 eren sol·licituds d'informes d'autorització de residència temporal per raons d'arrelament social.

Procediment administratiu

Per a l'elaboració de determinats informes d'estrangeria, els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, col·laboren amb la Generalitat de Catalunya, que té la competència d'emissió d'aquests informes. La col·laboració del Servei de Ciutadania de l'Ajuntament de Terrassa es concreta en els tràmits de residència temporal per circumstàncies excepcionals, procés que inicia una persona estrangera resident al país per tal de regularitzar la seva situació administrativa, acreditant la seva integració social. En aquest tràmit, des del Servei de Ciutadania es verifiquen les dades aportades pel sol·licitant i s'acorda una entrevista amb ell per poder realitzar un informe proposta.

D'altra banda, el Servei de Ciutadania també col·labora en la tramitació del reagrupament familiar per tal de reunificar els membres d'una mateixa família de primer grau que es troben en un país extracomunitari. En el procés del reagrupament familiar i en renovacions de permisos de residència on s'hi hagi donat un canvi de domicili, el Servei és responsable de valorar l'adequació de l'habitatge, un dels primers passos a realitzar en aquest procés.