El Punt Jove a l'Institut engega el projecte Espai d'Orientació als centres educatius de secundària

L'objectiu és acompanyar l'alumnat en la identificació de les seves habilitats

L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Joventut i Lleure Infantil, iniciarà el mes de març el desplegament del projecte Espai d'Orientació als centres educatius de secundària. La iniciativa es porta a terme mitjançant el Punt Jove a l'Institut i vol reforçar l'orientació educativa que ja es dóna als centres d'ensenyament secundari. Els i les professionals del projecte, en coordinació amb els centres educatius, oferiran orientació i assessorament personalitzats a l'alumnat per espai d'una hora, prèvia o posterior a l'esbarjo. Els tutors i orientadors dels centres seran els encarregats de derivar l'alumnat que considerin.

En cada sessió s'explicarà, de forma individualitzada, quines són les opcions formatives que tenen a la seva disposició, tant a dins com a fora de l'institut. Es valoraran els seus interessos i motivacions, establint una relació entre la formació i la seva vida quotidiana. L'objectiu és acompanyar l'alumnat en la identificació de les seves habilitats i capacitats i establir un pla de treball per ajudar-lo a trobar l'itinerari formatiu més adequat a les seves necessitats.

L'Espai d'Orientació es desplegarà als instituts on el Punt Jove té presència segons les necessitats de l'alumnat i dels centres. El primer Espai Orientació s'iniciarà el 2 de març a l'Institut Montserrat Roig, i el seguirà el de les Aimerigues, el 10 del mateix mes.

Més de 10.000 alumnes atesos cada any

Punt Jove a l'Institut és un projecte que forma part de l'Oficina Jove del Vallès Occidental-Terrassa (Baumann Oficina Jove), amb presència a 15 centres d'ensenyament secundari (12 públics i 3 concertats), que cada any atén més de 10.000 alumnes. El Punt Jove vol aproximar als i les estudiants d'aquests centres tota aquella informació que pugui resultar del seu interès, donant suport als centres educatius en temes d'informació i orientació acadèmica, i fomentant la participació de l'alumnat dins i fora dels instituts.