El Reglament Municipal de Participació Ciutadana, en el Títol de drets de la participació de la ciutadania, concreta el procediment a través del qual els veïns i veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat poden sol·licitar intervenir en aquests dos òrgans:

 

Intervencions ciutadanes en el Ple Municipal

El Reglament Municipal de Participació Ciutadana, en el Títol de drets de la participació de la ciutadania, concreta el procediment a través del qual els veïns i veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat poden sol·licitar intervenir en el Ple Municipal.

 

Qui pot  sol·licitar intervenir en el Ple Municipal?

 • Tots els veïns i les veïnes majors de setze anys
 • Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes
 • Els col·lectius de la ciutat inscrits en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania

 

Com es pot sol·licitar?

 • A través del tràmit de la seu electrònica o presencialment mitjançant un imprès específic.
 • La sol·licitud cal presentar-la amb una antelació de deu dies hàbils abans de la sessió del Ple.
 • A la sol·licitud caldrà que s'identifiqui la persona que efectuarà la intervenció, que es faci referència al contingut i que s'aporti l'esborrany del prec o de la pregunta a formular.
 • El contingut de les intervencions haurà de ser d'especial rellevància i d'interès ciutadà sobre matèries d'àmbit local o podran fer referència a alguns dels assumptes que el Ple de l'Ajuntament tingui previst tractar. Les intervencions ja formulades, o d'altres de temàtica similar, no es podran tornar a plantejar dins del període dels quatre mesos següents.

 

Més informació

Podeu consultar més informació a l'article 11 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

Calendari sessions plenàries

 

 

Intervencions ciutadanes en les Comissions Municipals Informatives, d'estudi o de consulta

El Reglament Municipal de Participació Ciutadana, en el Títol de drets de la participació de la ciutadania, concreta el procediment a través del qual els veïns i veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat poden sol·licitar intervenir en les Comissions Municipals informatives, d'estudi o de consulta.

 

Qui pot  sol·licitar intervenir en les Comissions Municipals Informatives, d'estudi o de consulta?

 • Tots els veïns i les veïnes majors de setze anys
 • Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes
 • Els col·lectius de la ciutat inscrits en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania

 

Com es pot sol·licitar?

 • A través del tràmit de la seu electrònica o presencialment mitjançant un imprès específic.
 • Les sol·licituds s'han de presentar com a màxim l'endemà del dia en què s'hagi fet la convocatòria de la reunió en la qual es vulgui intervenir.
 • Caldrà que s'identifiqui el punt de l'ordre del dia en què s'intervindrà, la persona que farà la intervenció i les raons que motiven la sol·licitud.

 

Més informació

Podeu consultar més informació a l'article 10 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

Calendari de les reunions ordinàries 2018. Mandat Corporatiu 2015-2019