El projecte "Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques locals" està cofinançat pel Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementat per l'Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials. La iniciativa parteix de la necessitat de cercar noves formes d'intervenir i planificar que permetin donar respostes més integrals i adequades a la complexitat de la realitat i de les persones.

En aquesta línia, el projecte planteja aplicar l'enfocament interseccional en les polítiques públiques locals de no discriminació, una perspectiva que ha estat molt teoritzada però amb poques experiències pràctiques en l'àmbit de les polítiques públiques d'igualtat. Per aquest motiu, es desenvoluparà una prova pilot, de caire pràctic, del plantejament interseccional a l'Ajuntament de Terrassa.

El projecte, dut a terme entre el gener de 2018 i juny 2019, es nodreix de les experiències prèvies desenvolupades en altres municipis europeus i, alhora, contribuirà a generar noves eines per aplicar aquesta perspectiva en altres contextos.

Accions del projecte

  • Cicle de formacions per al personal de l'Ajuntament de Terrassa que treballa els eixos de desigualtat i els cicles de vida. 
  • Cicle de xerrades de sensibilització i intercanvi de coneixements amb entitats, professionals socials, sanitaris, educatius, així com altres persones interessades. 
  • Cicle de sessions de treball per concretar l'aplicació de la interseccionalitat partint de les reflexions i conclusions extretes dels cicles de formació i sensibilització. 
  • Congrés europeu per facilitar la transferència internacional dels aprenentatges. 
  • Actes de difusió dels resultats.

Tot plegat, permetrà un procés de reflexió aplicada i els resultats es recolliran en una guia de recursos amb la idea que l'experiència sigui transferible a altres ciutats. 


Més informació

www.igualtatsconnect.cat
igualtatsconnect@terrassa.cat
#IgualtatsConnect