Una gran diversitat de manifestacions festives, elements i actes formen part del patrimoni festiu de la ciutat, amb un calendari festiu ben farcit i viu.Calendari de festes populars i tradicionals 2016