Per tal de disposar d'informació sobre les necessitats d'espais públics d'estudi en època d'exàmens hem elaborat aquesta enquesta, en col·laboració amb representants de la comunitat universitària (estudiantil i docent) del Campus.  
 
Amb aquesta enquesta, adreçada a estudiants, volem identificar les necessitats per tal d'establir les prioritats d'actuació més adients.
 
Us animem a participar i us agraïm la vostra estimable col·laboració per a planificar eficaçment i eficientment el servei.
 
Enquesta de necessitats d'espais públics d'estudi