15 06 2018

Economia social i cooperativa a la xarxa El Perfil de la Ciutat

Evolució i situació actual de les empreses d'economia social dins dels 14 municipis que formen part de la xarxa del Perfil de la Ciutat. Aquesta anàlisi inclou la caracterització per grans sectors econòmics i la tipologia de cooperatives actives durant l'any 2017. A més, s'ha comparat l'estat actual de la xarxa El Perfil de la Ciutat respecte del conjunt de Catalunya. 

05 06 2018

La col·laboració amb l'IES Santa Eulàlia exposada a d'altres municipis

El passat divendres 25 de maig de 2018, en el marc d'una reunió de treball de la Xarxa El Perfil de la Ciutat celebrada a Terrassa, el professor de l'IES Santa Eulàlia, Josep Margenat, exposà als representants dels diferents municipis l'experiència de col·laboració establerta entre l'entitat educativa i l'Ajuntament de Terrassa.

09 05 2018

Creix la contractació però s'incrementa la temporalitat

La contractació ha augmentat un 9,51%, respecte el 1r trimestre de 2017 (1.226 contractes més registrats durant el 1r trim. 18). Predominen però, els contractes de durada determinada (el 82,11% sobre el total), a més, la temporalitat ha augmentat lleugerament respecte l'any 2017 (0,37 punts percentuals). 

07 05 2018

Continua la caiguda de l'atur a Terrassa

A Terrassa 14.603 són les persones que consten com a aturades demandants de feina, 193 aturats menys que al mes de març (-1,3%). S'encadenen, així, sis mesos consecutius en els quals disminueix el nombre d'aturats a la ciutat (des dels 15.240 demandants del passat mes d'octubre).

13 04 2018

Continua incrementant-se el preu de l'habitatge a la ciutat

En finalitzar el primer trimestre de 2018, el preu de venda de l'habitatge de segona mà ofertat es situa a Terrassa en els 1.735,5€, el que suposa un increment del 1,5% en relació al mes de febrer, del 4,1% si tenim en compte el preu de venda que hi havia en acabar l'any 2017, i del 13,3% si prenem en consideració el preu de venda existent ara fa un any.