Instal·lació de nous punts de llum a El Molinot
S'han instal·lat tres nous punts d'enllumenat al sector El Molinot, per donar resposta a una petició veïnal, que començaran a funcionar ben aviat. Es tracta de fanals autònoms, alimentats per energia solar i dotats d'una bateria, que s'ha de carregar completament abans de la posada en marxa de les luminàries. 
Veure fitxa del projecte

Instal·lació de nous semàfors a tres cruïlles del passeig del 22 de Juliol
El reforç de senyalització es farà a les cruïlles dels carrers de la Mare de Déu dels Àngels, Miquel Àngel i Sant Gaietà, amb l'objectiu de millorar tant les connexions a peu, gràcies a la incorporació de dos nous passos de vianants, com la seguretat viària, amb la nova regulació semafòrica.

Rehabilitació de la coberta de la Masia Freixa
Una diagnosi de la situació de la Masia Freixa va posar de manifest que calia fer una sèrie d'actuacions per mantenir en un bon estat l'edifici, la més urgent de les quals era rehabilitar la coberta. Es tracta d'un dels elements més singulars i simbòlics de l'immoble que, a més, en condiciona la usabilitat com a equipament. En ser un inmoble protegit com a patrimoni, la solució ha de respectar l'esperit del revestiment original i, alhora, ha de resoldre els problemes de filtracions i durabilitat.
Veure fitxa del projecte

Construcció de noves zones de lliure circulació de gossos
El projecte inclou la creació de tres nous espais i el desplaçament i millora d'un ja existent. Les actuacions s'emmarquen en les accions per fomentar la tinença responsable de mascotes i millorar la convivència entre els propietaris dels animals i la ciutadania. La ubicació de les zones és la següent: Torrent Monner del Parc de Vallparadís; espai entre el passeig del 22 de Juliol i els carrers d'Ausiàs Marc, de Frederic Soler i de Fontanella, al barri de Ca n'Aurell; espai situat a l'Horta dels Frares, també al Parc de Vallparadis; i espai ubicat a tocar de l'avinguda de Béjar, al barri de Can Tusell.
Obres d'adequació a l'Ajuntament de l'Antic Poble de Sant Pere
S'han iniciat les obres d'adequació i millora d'aquest edifici per solucionar diferents desperfectes per filtracions d'aigua, i també per renovar algunes instal·lacions i equipaments. Les obres han de servir per finalitzar les actuacions necessàries per reprendre el projecte de posar en funcionament l'alberg de joventut de Terrassa. L'Ajuntament treballa per reubicar les entitats que fan ús de l'edifici amb la intenció que la seva activitat es vegi el menys afectada possible.
Obres de millora al Condicionament Terrassenc
S'han iniciat les obres d'adequació del Condicionament Terrassenc, edifici malmès pel pas del temps, per tal de solucionar les seves deficiències, especialment les estructurals. L'Ajuntament inverteix gairebé 600.000 € per convertir aquest espai en un equipament que ampliarà l'oferta cultural, patrimonial, turística, artística i social de la ciutat.
Veure fitxa del projecte