Les accions en aquest àmbit van destinades a dinamitzar el comerç i fomentar la seva funció com articulador de qualitat de vida a la ciutat i element d'atractivitat i desenvolupament econòmic i empresarial.

Reforçar la competitivitat de les empreses del sector comercial, especialment els eixos comercials i el comerç de proximitat.